До сайту університету

Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес - адміністрування

Колектив кафедри менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування»

Навчально-наукового інституту «Європейська школа бізнесу»

Міжнародного європейського університету

радий вітати Вас на сторінках нашого сайту!

 

Висококваліфікований викладацький склад кафедри, наявність сучасних навчальних аудиторій, можливість залучення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень, що виконуються на кафедрі, розвиток студентського самоврядування - все це дозволяє нам створити всі умови для цікавого і змістовного навчання та відпочинку наших студентів, оптимального розвитку їх творчих здібностей.

Наша основна мета – сформувати у наших студентів інноваційне бачення сучасного менеджера, здатного до розвитку та вміння використовувати в умовах жорсткої конкуренції людські ресурси.

Наша кафедра здійснює підготовку за освітніми програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. Наші здобувачі вищої освіти мають змогу навчатися в англомовних групах з повним вивченням усіх навчальних дисциплін англійською мовою.

Кафедра бере активну участь у міжнародних освітніх та наукових проектах, грантових програмах. Тому ми гарантуємо:

- використання сучасних інноваційних технологій і форм навчання (workshop, ділові ігри, case-study тощо);

- використання у освітньому процесі семінарів-дискусій, презентацій-обговорень, майстер-класів за участю міжнародних компаній та організацій, які працюють в Україні та закордоном;

- професійний підхід до навчання із урахуванням освітніх стандартів ЄС;

- пропагування проблемно-орієнтованого навчання та навчання через практичну підготовку за рахунок студентоцентрованого підходу;

- участь у наукових дослідженнях з апробацією результатів на міжнародних наукових конференціях та публікаціях в провідних наукових виданнях;

- участь у формуванні у студентів креативної, цілеспрямованої та активної особистості у просторі, вільному від гендерної дискримінації;

- стажування та працевлаштування в провідних вітчизняних та міжнародних компаніях, корпораціях, органах державного управління.

Обираючи нас – Ви обираєте шлях до успішного та перспективного життя!

НАШ ДИПЛОМ – ЗАПОРУКА ВАШОГО УСПІХУ!

Добра і щастя вам, творчих злетів і перемог!

Приймак Наталія Володимирівна

В.О завідувача кафедри

кандидат економічних наук

Гуцалюк Олексій Миколайович

Професор кафедри

доктор економічних наук

Зайцев Юрій Кузьмич

Професор кафедри

доктор економічних наук

Житар Максим Олегович

Професор кафедри

доктор економічних наук

Ремига Юлія Сергіївна

Професор кафедри

кандидат економічних наук

Амбарчян Вікторія Самвелівна

Доцент кафедри

кандидат економічних наук

Власенко Олена Олександрівна

Доцент кафедри

кандидат економічних наук

Кузьменко Ольга Андріївна

Доцент кафедри

кандидат економічних наук

Ліснічук Оксана Андріївна

Доцент кафедри

кандидат економічних наук

Наволокіна Алла Сергіївна

Доцент кафедри

кандидат економічних наук

Галенін Роман Володимирович


Кандидат економічних наук

Гарант освітньої програми

Каліна Ірина Іванівна

Доктор економічних наук

Панченко Ольга Вікторівна

Доктор філософії

Магістратура

Робочі програми 2021 (Менеджмент та бізнес-адміністрування)

Global markets and competitive positioningРобоча програмаСилабус
Marketing managementРобоча програмаСилабус
Адміністративний менеджментРобоча програмаСилабус
Англійська мова за професійним спрямуваннямРобоча програмаСилабус
Антикризовий менеджментРобоча програмаСилабус
Бізнес-коучингРобоча програмаСилабус
Бізнес-нетворкінгРобоча програмаСилабус
Глобальна економікаРобоча програмаСилабус
Етика та психологія ділових відносинРобоча програмаСилабус
Іміджевий менеджментРобоча програмаСилабус
ІТ в управлінні підприємствомРобоча програмаСилабус
Менеджмент організаційРобоча програмаСилабус
Корпоративні стратегіїРобоча програмаСилабус
Методологія і організація наукових дослідженьРобоча програмаСилабус
Міжнародні стандарти соціальної відповідальностіРобоча програмаСилабус
Міжнародна економікаРобоча програмаСилабус
Міжнародний інвестиційний менеджментРобоча програмаСилабус
Міжнародний інноваційний менеджментРобоча програмаСилабус
Міжнародний маркетингРобоча програмаСилабус
Міжнародний менеджментРобоча програмаСилабус
Міжнародні стандарти ціноутворенняРобоча програмаСилабус
Проектування бізнес-процесівРобоча програмаСилабус
Реінжиніринг бізнес-процесівРобоча програмаСилабус
Стратегічний менеджментРобоча програмаСилабус
Транснаціональне бізнес-правоРобоча програмаСилабус
Управління брендом та PR-технологіїРобоча програмаСилабус
Управління трудовою адаптацієюРобоча програмаСилабус
Управлінський консалтингРобоча програмаСилабус
Управління бізнесом в умовах трансформацій і змінРобоча програмаСилабус
Фінансова санація та банкрутство підприємстваРобоча програмаСилабус
Фінанси міжнародного бізнесуРобоча програмаСилабус
Фінансовий менеджментРобоча програмаСилабус
Цінова політикаРобоча програмаСилабус

Робочі програми 2020

Global markets and competivie positioningРобоча програма
Marketing ManagementРобоча програма
Адміністративний менеджментРобоча програма
Англійська мова за професійним спрямуваннямРобоча програма
Антикризовий менеджентРобоча програма
Бізнес-коучінгРобоча програма
Бізнес-нетворкінгРобоча програма
Глобальна економікаРобоча програма
Етика та психологія ділових відносинРобоча програма
Іміджевий менеджментРобоча програма
Інвестиційний менеджментРобоча програма
Інноваційний менеджментРобоча програма
ІТ в управлінні підприємствомРобоча програма
Корпоративні стратегіїРобоча програма
Менеджмент організаційРобоча програма
Методологія і організація наукових дослідженьРобоча програма
Міжнародні стандарти соціальної відповідальностіРобоча програма
Міжнародна економікаРобоча програма
Міжнародний менеджментРобоча програма
Міжнародні стандарти ціноутворенняРобоча програма
Проектування бізнес-процесівРобоча програма
Реінжиніринг бізнес-процесівРобоча програма
Стратегічний менеджментРобоча програма
Трансаціональне бізнес-правоРобоча програма
Управління брендом та PR-технологіїРобоча програма
Управління трудовою адаптацієюРобоча програма
Управлінський консалтингРобоча програма
Управління бізнесом в умовах трансформацій і змінаРобоча програма
Фінансова санація та банкрутство підприємстваРобоча програма
Финанси міжнародного бізнесаРобоча програма
Фінансовий менеджментРобоча програма
Цінова політикаРобоча програма
Бакалаврат

Робочі програми 2021

Вступ по спеціальностіРобоча програмаСилабус
Бенчмаркінг Робоча програмаСилабус
 Біржова діяльністьРобоча програмаСилабус
 Глобальна та національна безпекаРобоча програмаСилабус
 Державне та регіональе управлінняРобоча програмаСилабус
 Екологічний менеджментРобоча програмаСилабус
 Економіка зарубіжних країнРобоча програмаСилабус
Економічна безпека підприємства Робоча програмаСилабус
 Економічне планування та прогнозуванняРобоча програмаСилабус
 Електронная комерціяРобоча програмаСилабус
 Європейська інтеграціяРобоча програмаСилабус
 Європейський транснаціональний простірРобоча програмаСилабус
 Зовнішня політика державиРобоча програмаСилабус
 Імідж лідера. Гендерні особливостіРобоча програмаСилабус
 КібербезпекаРобоча програмаСилабус
 Комерційна діяльністьРобоча програмаСилабус
 Кон`юнктра товарних ринківРобоча програмаСилабус
 КонфліктологіяРобоча програмаСилабус
 Корпоративна соціальна відповідальністьРобоча програмаСилабус
 Креативний менеджментРобоча програмаСилабус
 Менеджмент соц.сфериРобоча програмаСилабус
 Менеджмент страхової діяльностіРобоча програмаСилабус
 Митна справаРобоча програмаСилабус
 Міжнародна стандартизація та сертифікаціяРобоча програмаСилабус
 Моделювання бізнес-процесівРобоча програмаСилабус
 Моделювання економічних системРобоча програмаСилабус
 Муніципальний менеджментРобоча програмаСилабус
 Національна та регіональна економікаРобоча програмаСилабус
 Нормування працiРобоча програмаСилабус
 Оптимізац. методи і моделіРобоча програмаСилабус
 Оптимізація операцій в менеджментіРобоча програмаСилабус
 Організаційна поведінкаРобоча програмаСилабус
 Організація зовнішньої торгівліРобоча програмаСилабус
 Організація праці менеджера Робоча програмаСилабус
 Професійна етика управителяРобоча програмаСилабус
 Психологія управліняРобоча програмаСилабус
 Ризик-менеджментРобоча програмаСилабус
 Риторика менеджераРобоча програмаСилабус
 СамоменеджментРобоча програмаСилабус
 Соціальна економіка і політикаРобоча програмаСилабус
 Суспільні комунікаціїРобоча програмаСилабус
 Тайм-менеджментРобоча програмаСилабус
 Управління професійним розвиткомРобоча програмаСилабус
 Управління сталим розвиткомРобоча програмаСилабус
 Управління якістюРобоча програмаСилабус
 Фандрейзінг та краундфандінгРобоча програмаСилабус
 Аналіз господарської діяльностіРобоча програмаСилабус
 Бізнес-аналітикаРобоча програмаСилабус
 Бізнес-комунікаціїРобоча програмаСилабус
 Методи прийняття управлінських рішеньРобоча програмаСилабус
 Мотиваційний менеджментРобоча програмаСилабус
 Операційний менеджментРобоча програмаСилабус
 Організаціяція підприємницької діяльностіРобоча програмаСилабус
 Публічне управління та адмініструванняРобоча програмаСилабус
 Стартап-менеджментРобоча програмаСилабус
 CтатистикаРобоча програмаСилабус
 Теорія лідерстваРобоча програмаСилабус
 Технології управління діяльністю підприємстваРобоча програмаСилабус
 Управління персоналом Робоча програмаСилабус
 Упр-ня проектамиРобоча програмаСилабус
Безпека життєдіяльностіРобоча програмаСилабус
Іноземна мова за професійним спрямуваннямРобоча програмаСилабус
Вища та прикладна математикаРобоча програмаСилабус
Інформаційні системи та технологіїРобоча програмаСилабус
Порівняльне правознавствоРобоча програмаСилабус
ПравознавствоРобоча програмаСилабус
Соціологія та психологіяРобоча програмаСилабус
Українська мова за професійним спрямуваннямРобоча програмаСилабус
Філософія, етика , естетикаРобоча програмаСилабус
Академічна доброчесність та основи найкових дослідженьРобоча програмаСилабус
Економіка праці та соціально-трудові відносиниРобоча програмаСилабус
Економічна теоріяРобоча програмаСилабус
Економічний аналізРобоча програмаСилабус
Зовнішньоекономічна діяльність підприємстваРобоча програмаСилабус
Історія економічних вчень та менеджментуРобоча програмаСилабус
КонтролінгРобоча програмаСилабус
ЛогістикаРобоча програмаСилабус
Маркетинг і рекламаРобоча програмаСилабус
МенеджментРобоча програмаСилабус
Міжнародні економ відносиниРобоча програмаСилабус
Облік і оподаткуванняРобоча програмаСилабус
Публічне управління та адмініструванняРобоча програмаСилабус
Теорія організаціїРобоча програмаСилабус
Фінанси, гроші та кредитРобоча програмаСилабус

Робочі програми 2020

Академічна доброчестність та основи наукових дослідженьРобоча програмаСилабус
Аналіз господарської діяльності підприємстваРобоча програмаСилабус
БенчмаркінгРобоча програмаСилабус
Бізнес-аналітикаРобоча програмаСилабус
Бізнес-комунікаціїРобоча програмаСилабус
Біржова діяльністьРобоча програмаСилабус
Вступ до спеціальностіРобоча програмаСилабус
Глобальна та національна безпекаРобоча програмаСилабус
Державне та регіональне управлінняРобоча програмаСилабус
Екологічний менеджмент (Eco-management)Робоча програмаСилабус
Економіка зарубіжних країнРобоча програмаСилабус
Економіка праці та соціально-трудові відносиниРобоча програмаСилабус
Економічна безпека підприємстваРобоча програмаСилабус
Економічна теоріяРобоча програмаСилабус
Економічне планування та прогназуванняРобоча програмаСилабус
Економічний АналізРобоча програмаСилабус
Електронна комерціяРобоча програмаСилабус
Європейський транснаціональний простірРобоча програмаСилабус
Зовнішньоекономічна діяльність підприємстваРобоча програмаСилабус
Зовнішня політика державиРобоча програмаСилабус
Імідж лідера, гендерні особливостіРобоча програмаСилабус
Історія економічних вчень та менеджментуРобоча програмаСилабус
КібербезпекаРобоча програмаСилабус
Комерційна діяльністьРобоча програмаСилабус
Кон'юнктура товарних ринківРобоча програмаСилабус
КонтролінгРобоча програмаСилабус
КонфліктологіяРобоча програмаСилабус
Корпоративна соціальна відповідальністьРобоча програмаСилабус
Креативний менеджмент (Сreative management)Робоча програмаСилабус
ЛогістикаРобоча програмаСилабус
Маркетинг і рекламаРобоча програмаСилабус
Менеджмент соціальної сфериРобоча програмаСилабус
Менеджмент страхової діяльностіРобоча програмаСилабус
МенеджментРобоча програмаСилабус
Методи прийняття управлінських рішеньРобоча програмаСилабус
Митна справаРобоча програмаСилабус
Міжнародна стандартизація та сертифікаціяРобоча програмаСилабус
Міжнародні економічні відносиниРобоча програмаСилабус
Моделювання бізнес-процесівРобоча програмаСилабус
Моделювання економічних системРобоча програмаСилабус
Мотиваційний менеджментРобоча програмаСилабус
Муніципальний менеджментРобоча програмаСилабус
Національна та регіональна економікаРобоча програмаСилабус
Нормування праціРобоча програмаСилабус
Облік і оподаткуванняРобоча програмаСилабус
Операційний менеджментРобоча програмаСилабус
Оптимізаційні методи і моделіРобоча програмаСилабус
Оптимізація операцій в менеджментіРобоча програмаСилабус
Організаційна поведінкаРобоча програмаСилабус
Організація зовнішньої торгівліРобоча програмаСилабус
Організація підприємницької діяльностіРобоча програмаСилабус
Організація праці менеджераРобоча програмаСилабус
Професійна етика управителяРобоча програмаСилабус
Психологія управлінняРобоча програмаСилабус
Публічне управління та адмініструванняРобоча програмаСилабус
Ризик-менеджментРобоча програмаСилабус
Риторика менеджераРобоча програмаСилабус
СамоменеджментРобоча програмаСилабус
Соціальна економіка і політикаРобоча програмаСилабус
Стартап-менеджментРобоча програмаСилабус
СтатистикаРобоча програмаСилабус
Суспільні комунікаціїРобоча програмаСилабус
Тайм-менеджментРобоча програмаСилабус
Теорія лідерстваРобоча програмаСилабус
Теорія організаціїРобоча програмаСилабус
Технології управління діяльністю підприємстваРобоча програмаСилабус
Транскордонний бізнесРобоча програмаСилабус
Управління персоналомРобоча програмаСилабус
Управління проектамиРобоча програмаСилабус
Управління професійним розвиткомРобоча програмаСилабус
Управління якістюРобоча програмаСилабус
Управління сталим розвитком (Sustainable management)Робоча програмаСилабус
Фандрейзінг та краудфандінгРобоча програмаСилабус
Фінанси, гроші та кредитРобоча програмаСилабус
Європейська інтеграціяРобоча програмаСилабус
Безпека життєдіяльностіРобоча програмаСилабус
Вища та прикладна математикаРобоча програмаСилабус
Іноземна мова за професійним спрямуваннямРобоча програмаСилабус
Інформаційні системи та технологіїРобоча програмаСилабус
Порівняльне правознавствоРобоча програмаСилабус
ПравознавствоРобоча програмаСилабус
Соціологія та психологіяРобоча програмаСилабус
Українська мова за професійним спрямуваннямРобоча програмаСилабус
Філософія, етика , естетикаРобоча програмаСилабус
Контакти
Приймальна комісія

+38 063 169 98 67
Європейська Школа Бізнесу

+38 063 169 98 67
+38 050 690 60 60
Наша адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187