+38 044 338 00 43
До сайту університету

Правила прийому

Шановні вступники 2021 року!

Згідно з Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2021 році, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року за № 1274 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, а також затвердженими на Вченій раді МЄУ (протокол № 12 від 24 грудня 2020 року) та рішенням приймальної комісії, приймальна комісія МЄУ пропонує до вашої уваги правила прийому до нашого закладу у 2021 році:

Правила прийому на навчання до Міжнародного європейського університету у 2021 році (зі змінами).

Додаток 1: Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2: Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) та на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного спрямування) )

Додаток 3: Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток 4: Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеню магістра Міжнародний європейський університет

Додаток 5: Перелік спеціальностей та конкурсних предметів для прийому на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на відкриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 6: Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200

Додаток 7: Перелік конкурсних предметів сертифікатів ЗНО, мінімальна кількість балів та ваговий коефіцієнт для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 8: Перелік конкурсних предметів сертифікатів ЗНО, мінімальна кількість балів та ваговий коефіцієнт для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Додаток 9: Перелік конкурсних предметів, мінімальна кількість балів та ваговий коефіцієнт для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)

Додаток 10: Порядок подання та розгяду зая в елентронній формі на участь в конкурсному відборі до Міжнародного європейського університету 2021 році

Правила прийому на навчання до Міжнародного європейського університету у 2021 році.

Наказ Про склад Приймальної комісії МЄУ у 2021 році.

Про зміни до наказу від 24.12.20 №72 ОД (Про склад Приймальної комісії МЄУ у 2021 році).

Положення про приймальну комісію Міжнародного європейського університету (зі змінами).

Порядок роботи приймальної комісії.

Щоб підтримувати свою обізнаність у цьому питанні в актуальному стані, слідкуйте за новинами нашого сайту.

Контакти
Приймальна комісія

+38 044 338 00 43
+38 093 338 00 43
+38 063 169 98 67
Європейська Школа Бізнесу

+38 044 338-00-41
Наша адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187