+38 068 300 30 40
До сайту університету

Підвищення кваліфікації

№ п/п

ПІБ

Посада

Відомості про підвищення кваліфікації

1

2

3

4

1.

Ремига Юлія Сергіївна

Завідувач кафедри (шт.)

1.        Aviation English Training Centre ІСАО. Certificate AVE №17019. Тема: «Aviation English Test». Дата видачі: 16.03.2017 р.

2.        Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu. Certificate of Attendance. Тема: «Marketing Management» (75 hours). Дата видачі: 28.04.2017 р.

3.        The University of Dabrowa Gornicza. Certificate. Тема: «International practice in insurance system» (120 hours). Дата видачі: 23.03.2018 р.

4.        Academic Society of Michal Baludansky in Kosice & Pan-European University in Bratislava. Certificate №019/2-2018. Тема: «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trends» (108 hours / 3,6 credits ECTS). Дата видачі: 20.04.2018 р.

5.        КВНЗ «Вінницька Академія Неперервної Освіти». Посвідчення про стажування №106-ПВК. Напрям стажування – підвищення кваліфікації з педагогіки і психології освітнього процесу при викладанні дисциплін економічного спрямування в закладах вищої освіти. Загальна кількість годин – 180 год (6 кредитів ЄКТС). Термін стажування: 01.10.2020-02.11.2020.

6.        International European University. Certificate. Workshop participant. Тема: “Business Organization and Operations in Ukraine and Abroad” (2 год). Дата видачі: 21.10.2020.

7.        International European University. Certificate. Workshop participant. Тема: “Create Your Own Brand” (2 год). Дата видачі: 23.10.2020.

2.

Бойко Олена Володимирівна

Професор (шт.)

1. Стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації. Тема: «Problems and perspectives in European education development» Сертифікат №112016007 від 27.11.2016 р.

2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з педагогіки і психології освітнього процесу при викладанні дисциплін економічного спрямування в закладах вищої освіти з 01.10.2020 по 02.11.2020 р., КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

3.

Зайцев Юрій Кузьмич

Професор (шт.)

1. Національний банк України, курс «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики», сертифікат НБУ від 30 травня 2018 р.

2. Платформа ВГО “Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій”, програма “Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі”, сертифікат № ПК-К 21-03/081, виданий 25 березня 2021 року.

4.

Банар Оксана Василівна

Професор (шт.)

1. Полтавська державна аграрна академія; Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК00493014/000154-18 від 27.04.2018 р.; Тема: «Інноваційна спрямованість освітньої діяльності» - 108 год.

2. Празький інститут підвищення кваліфікації, м. Прага (Чеська Республіка) (сертифікат № 092016014 від 23.09.2016 р.). Тема: «Видавнича та проектна діяльність в країнах Європейського союзу: від теорії до практики» - 108 год

3. Університет Клайпеди, м. Клайпеда (Литва) наукове стажування на базі кафедри менеджменту (сертифікат від 27 березня 2020 р.)

5.

Москаленко Олександра Миколаївна

Професор (сум.)

1. Ягеллонський університет (Краків, Польща). Сертифікат про участь в воркшопах Ars Docendi в Центрі удосконалення академічного викладання і навчання (2016 рік, 43 год.).

2. Національний банк України. Навчання за курсом "Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики», сертифікат від 30.05.2018 р.

3. Міжнародна дослідницька компанія Kontar TNS. Курс лекцій "Маркетингові дослідження", сертифікат від 27.03.2019 р.

4. Одеський національний університет ім. Мечникова МБФ "Міжнародний фонд досліджень освітньої політики" факультет Artes Liberales Варшавського університету Громадська організація "Інноваційний університет". Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітно-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження", 45 годин (1,5 кредити ЄКТС). Сертифікат від 26.06.2020 р.

5. Варшавський університет, Ягеллонський університеті (Польща), Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України. Тренінг "Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету. Виконання мікропроєкту. Диплом № 4341/YII/2020 від 09.07.2020 р. (120 годин).

6. Національний банк України. Семінар "Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики" сертифікат від 13.11.2020 р.

7. Підвищення кваліфікації за видом навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у конференції) за темою форуму «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі», пройшла підвищення кваліфікації за видом (2021 рік, 0,2 кредити ЄКТС).

8. Семінар «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики", сертифікат НБУ від 28.05.2021 р.

6.

Гуцалюк Олексій Миколайович

Професор (сум.)

1. Наукова установа «Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку» (м. Люблін, Польща), сертифікат ES № 0262/2020, тема: «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи Zoom», 17.08.2020 р., 1,5 кредитів (45 год)

7.

Наволокіна Алла Сергіївна

Доцент (сум.)

1. Університет суспільних наук (UNS) – Central European Academy Studies and Certifications (CEASC); Сертифікат. «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» 16.05.2020 р. (5 кредитів/150 год).

2. Класичний приватний університет. Атестація щодо володіння державною мовою. Посвідчення 341/19 від 23.10.2019 р.

3. ТОВ "Центр підтримки підприємців" Сертифікат внутрішнього аудитора. "Внутрішній аудитор системи менеджменту якості підприємства" сертифікат від 04.11.2020 р.

4. Лондонський коледж професійного розвитку; "Основи розробки членських сайтів". Некридитний онлайн курс. Свідоцтво від 06.08.2021 р.

5. Лондонський коледж професійного розвитку. "Повноваження при веденні блогу". Некредитний онлайн-курс. Свідоцтво від 06.08.2021 р.

6. Інститут онлайн-маркетингу. "Маркетинг у пошукових системах". Свідоцтво № CERT001432861-EMI від 09.08.2021 р.

7. Інститут управління та наук ім.Лаліти Деві з Лінгайі. Іспит по фінансуванню підприємств. Свідоцтво № 80448-162-852-4307 від 09.08.2021 р.

8. Управління державної служби якості освіти у Київській області; Сертифікат. «Моніторинг та оцінюванн якості освіти», 25.01.2021 р. (2 кредити/60 год).

9. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Сертифікат. «Створення і розбудова системи забезпечення якості освіти», 31.08.2020 р. (2 кредити/60 год).

10. Центральний інститут післядипломної освіти; Сертифікат. «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти». 30.06.2021 р. (2 кредити/60 год).

8.

Міхно Інеса Сергіївна

Доцент (шт.)

1. Вища техніко-економічна школа ім. Б. Маркієвіча «European innovative approaches to education in economics and management». Certificate 3-10/2018 від 23.10.2018 р.

2. Управління державної служби якості освіти у Київській області; Сертифікат. «Моніторинг та оцінювання якості освіти», 25.01.2021 р. (2 кредити/60 год)

9.

Кузьменко Ольга Андріївна

Доцент (шт.)

1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з 20.11.2018 по 20.12.2018 р., спеціальність: використання системи управління навчанням MOODLE та хмарних технологій в навчальному процесі, Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів Національного транспортного університету (180 год.)

2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з педагогіки і психології освітнього процесу при викладанні дисциплін економічного спрямування в закладах вищої освіти з 01.10.2020 по 02.11.2020 р., КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» (180 год.)

3. Univercity of Finance, Business and Enterprenearship. Certificate №BG/VUZF/727-2021 "Modern teaching methods and innivative technologies in higher education: European experience and global trend", Sofia, Bulgaria, 26 January 2021 - 26 April 2021 (180 год.)

10.

Власенко Олена Олександрівна

Доцент (сум.)

1. International Course in Organizational Psychology "Organization well-being: disease, its causes consequences and mediating variables", 4-5 Мarch, 2019, Kyiv, Ukraine.

2. Диплом магістра М20№108131 з спеціальності «Психологія» за спеціалізацією «Медична психологія», від 21.12.2020 р.

3. Курс за навчально-практичною програмою «Психодіагностика у роботі клінічного психолога» (30 годин), м. Київ, 15.03.2019 р.

4. Курс «Психология кризисных состояний» (72 часа), от 20.04.2020 р.

5. Участь у X Міжнародній науково-практичній конференції «ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH». Мюнхен, Німеччина (24 hours), 9-11 may 2021.

11.

Тонюк Марина Олександрівна

Доцент (шт.)

1. Сертифікат Асоціації готельних об’єднань та готелів міст України. Тренінг-курс «Екологічна освіта, сталий туризм і організація підтримки природоохоронних територій – досвід лідерів», з 3 вересня по 16 листопада 2020 р., 110 год.

2. ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) головних економістів та головних бухгалтерів державних підприємств дослідних господарств Національної академії аграрних наук, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з питань аграрної економіки №111220026, 11 грудня 2020 р., 150 год.

3. The University of Rzeszow. Internship topics: “Methodology of scientific research in the field of education, science and innovation for sustainable development: paradigm of sustainability of the strategy of civilizational development in the context of global challenges”. Terms of internship: 25.01.-09.04.2021 (180 hours / 6 ECTS credits)

12.

Бойко Світлана Станіславівна

Доцент (сум.)

1. ПрАТ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 106796 «Концепція розвитку стратегічного менеджменту в Україні», 07.09.2016 р.

13.

Шкуліпа Людмила Володимирівна

Доцент (сум.)

1. Університет фінансів, бізнесу та підприємництва (Болгарія, м. Софія) – сертифікат № BG/VUZF/809-2021, «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції», 26.01.2021-26.04.2021, 6 кредитів (180 годин)

2. Екзаменаційна мережа сертифікованих міжнародних професійних бухгалтерів CAP/CIPA – результати здачі іспиту «Фінансовий облік 1» № 104036497, 30.06.2019

3. Он-лайн платформа навчання «Coursera» - фаховий сертифікат № QNDDQAH44LP5, «Business English Communication Skills», 27.06.2016-13.03.2017

4. Академічне товариство Михайла Балудянського (Австрія, м. Відень/Словаччина, м. Братислава) – сертифікат № 100-11/15, «Можливості та перспективи в українському бізнесі на європейському ринку», 19-23.11.2015 (54 години)

14.

Позняк Оксана Володимирівна

Доцент (сум.)

1. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО “Університет менеджменту освіти” Центральний інститут післядипломної освіти, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1561-21 “Проектування та створення електронних навчальних курсів (ЕНК) (навчального предмета, курсу, дисципліни, навчального модуля)”, Загальна кількість годин/кредитів – 180 год. / 6 кредитів, 17 вересня 2021 р.

15.

Стрельченко Наталія Миколаївна

Доцент (сум.)

1. Компанія «Training Support». Сертифікат №0429061617 від 29.06.2016 р., тема: «Сертифікаційний тренерський курс».

2. Michael Gott International. Certificate “Completion of English Language Dynamics Course”, 02/03/2017

3. Michael Gott International. Certificate “Completion of English Language Dynamics Course”, 01.02.2018

16.

Приймак Наталія Володимирівна

Старший  викладач (шт.)

---

17.

Москаєва Ольга Олександрівна

Викладач (шт.)

1. Дніпровський національний університет імені О.Гончара. 3rd International Scientific Conference “Education and Science in a Changing World: Problems and Prospects for Development”, March 26-27, 2021 (16 hours)

 

 

Завідувач кафедри

менеджменту та економіки                                                     Юлія РЕМИГА

17/11/2021

Контакти
Приймальна комісія

+38 068 300 30 40
+38 063 169 98 67
Європейська Школа Бізнесу

+38 063 169 98 67
+38 050 690 60 60
Наша адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187