+38 044 338 00 43
До сайту університету

Підвищення кваліфікації

Відомості про підвищення квіліфікації науково-педагогічних працівників

кафедри менеджменту та економіки

станом на 01.09.2021 р.

 

№з/п

Прізвище, ім’я, по батькові науково-педагогічного, педагогічного, наукового працівника

Відомості про підвищення кваліфікації (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі і кількість навчальних кредитів (годин))

1.      

Ремига Юлія Сергіївна

1) Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu; Certificate, «Marketing Management», 28.04.2017 (2,5 кредити/ 75 год).

2) The University of Dabrowa Gornicza; Certificate, «International practice in insurance system», 23.03.2018 (4 кредити / 120 год).

3) Academic Society of Michal Baludansky in Kosice & Pan-European University in Bratislava; Certificate, «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trends», 20.04.2018 (3,6 кредити / 108 год).

4) КВНЗ «Вінницька Академія Неперервної Освіти»; Посвідчення «Викладання дисциплін економічного спрямування в закладах вищої освіти», 02.11.2020. (6 кредитів/180 год).

5) International European University; Certificate. «Business Organization and Operations in Ukraine and Abroad» 21.10.2020 (0,06 кредити / 2 год).

6) International European University; Certificate, «Create Your Own  Brand» 23.10.2020, (0,06 кредита / 2 год).

2.      

Зайцев Юрій Кузьмич

1) Національний банк України; Сертифікат. «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики», 30.05.2018 р. Некридитний курс.

2)Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій; Свідоцтво. «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі», 25.03.2021 р. Некридитний курс.

2) Управління державної служби якості освіти у  Київській області; Сертифікат. «Моніторинг та оцінюванн якості освіти», 25.01.2021 р. (2 кредити/60 год).

3) Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Сертифікат. «Створення і розбудова системи забезпечення якості освіти», 31.08.2020 р. (2 кредити/60 год).

4) Центральний інститут післядипломної освіти; Сертифікат. «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти». 30.06.2021 р. (2 кредити/60 год)

3.      

Бойко Олена Володимирівна

1) КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти". Сертифікат. «Педагогіка і психологія освітнього процесу при викладанні дисциплін економічного спрямування в закладах вищої освіти», 2020 р. (6 кредитів/180 год).

2) Стажування в Паризькому інституті підвищення кваліфікації. Тема: «Problems and perspectives in European education develoment» Сертифікат № 112016007 від 27.11.2016 р.

 

4.      

Банар Оксана Василівна

1) Полтавська державна аграрна академія; Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК00493014/000154-18 від 27.04.2018 р.; Тема: «Інноваційна спрямованість освітньої діяльності» - (3,6 кредити/108 год).

2) Празький інститут підвищення кваліфікації, м. Прага (Чеська Республіка) (сертифікат № 092016014 від 23.09.2016 р.). Тема: «Видавнича та проектна діяльність в країнах Європейського союзу: від теорії до практики» - (3,6 кредити/108 год).

3) Університет Клайпеди, м. Клайпеда (Литва) наукове стажування на базі кафедри менеджменту (сертифікат від 27 березня 2020 р.).

5.      

Наволокіна Алла Сергіївна

1) Університет суспільних наук (UNS) – Central European Academy Studies and Certifications (CEASC); Сертифікат. «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» 16.05.2020 р.

(5 кредитів/150 год).

1)  Класичний приватний університет. Атестація щодо володіння державною мовою. Посвідчення 341/19 від 23.10.2019 року.

2)  ТОВ " Центр підтримки підприємців" Сертифікат внутрішнього аудитора. "Внутрішній аудитор системи менеджменту якості підприємства" сертифікат від 04.11.2020 року.

4) Лондонський коледж професійного розвитку; "Основи розробки членських сайтів". Некридитний онлайн курс. Свідоцтво від 06.08.2021 року.

5) Лондонський коледж професійного розвитку. "Повноваження при веденні блогу". Некредитний онлайн-курс. Свідоцтво від 06.08.2021 року.

6)  Інститут онлайн-маркетингу. "Маркетинг у пошукових системах". Свідоцтво № CERT001432861-EMI від 09.08.2021 року.

7)  Інститут управління та наук ім.Лаліти Деві з Лінгайі. Іспит по фінансуванню підприємств. Свідоцтво № 80448-162-852-4307 від 09.08.2021 року.

8) Управління державної служби якості освіти у  Київській області; Сертифікат. «Моніторинг та оцінюванн якості освіти», 25.01.2021 р. (2 кредити/60 год).

9) Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Сертифікат. «Створення і розбудова системи забезпечення якості освіти», 31.08.2020 р. (2 кредити/60 год).

10) Центральний інститут післядипломної освіти; Сертифікат. «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти». 30.06.2021 р. (2 кредити/60 год).

6.      

Міхно Інеса Сергіївна

1) Вища техніко-економічна школа ім. Б. Маркієвіча; Сертифікат.

 «European innovative approaches to education in economics and management». 23.10.2018 р.

(4 кредити/ 120 год).

2) Управління державної служби якості освіти у  Київській області; Сертифікат. «Моніторинг та оцінюванн якості освіти», 25.01.2021 р. (2 кредити/60 год)

7.      

Власенко Олена

Олександрівна

1.Університет менеджменту освіти; Сертифікат. «Organization well-being: disease, its causes consequences and mediating variables», 5.03.2019 р. (0,5 кредита/16 год).

2. Міжрегіональна академія управління персоналом, 2020,

спеціальність – психологія, кваліфікація – медична психологія (М20 №108131 від 21.12.2020 р.).

2.Управління державної служби якості освіти у  Київській області; Сертифікат. «Моніторинг та оцінюванн якості освіти», 25.01.2021 р. (2 кредити/60 год).

3. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Сертифікат. «Створення і розбудова системи забезпечення якості освіти», 31.08.2020 р. (2 кредити/60 год)

8.      

Москаленко Олександра Миколаївна

1) Ягеллонський університет (Краків); Сертифікат «Ars Docendi», дата 2016 (1,4 кредити /43 год.),

2018 рік,

2) Національний банк України; Сертифікат. "Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики», 30.05.2018 р.

3) Управління державної служби якості освіти у  Київській області; Сертифікат. «Моніторинг та оцінюванн якості освіти», 25.01.2021 р. (2 кредити/60 год)

4) Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Сертифікат. «Створення і розбудова системи забезпечення якості освіти», 31.08.2020 р. (2 кредити/60 год)

5) Центральний інститут післядипломної освіти; Сертифікат. «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти». 30.06.2021 р. (2 кредити/60 год)

9.      

Гуцалюк Олексій Миколайович

1)    Наукова устонова «Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку» (м. Люблін, Польща), сертифікат ES №0262/2020, тема: «Хмарні сервіси для онлвйн навчання на приклаі платформи Zoom», 17.08.2020р. (1,5 кредитів/ 45 годин).

10.   

Кузьменко Ольга Андріївна

1) Свідоцтво про підвищення кваліфікації з 20.11.2018 по 20.12.2018 р., спеціальність: використання системи управління навчанням MOODLE та хмарних технологій в навчальному процесі, Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів Національного транспортного університету. (6 кредитів /180 год.)

2) Свідоцтво про підвищення кваліфікації з педагогіки і психології освітнього процесу при викладанні дисциплін економічного спрямування в закладах вищої освіти з 01.10.2020 по 02.11.2020 р., КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». (6 кредитів /180 год.)

3) Univercity of Finance, Business and Enterprenearship. Certificate №BG/VUZF/727-2021 "Modern teaching methods and innivative technologies in higher education: European experience and global trend", Sofia, Bulgaria, 26 January 2021 - 26 April 2021. (6 кредитів /180 год.)

11.   

Дроздова Лариса Валентинівна

1)   Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) «Хмарні сервіси для он-лайн-навчання (на прикладі платформи Zoom)». Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) є Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та Міжнародна фундація науковців та освітян (IESF).Термін вебінару  – 10-17серпня 2020 року м. Люблін (Республіка Польща). In following disciplines : Media communication, Manadgment psycholodgy, Technolodgy of enterprise activity manadgmant. (Lublin , Republic of Poland).

Сертифікат №ES  №0565/2020 від 17.08.20р.

2) Курс підвищення кваліфікації «Використання  сервісу ZOOM для проведення дистанційних занять» Свідоцтво № В250-891 184 від 25.03.2020р.

3.  Друга вища освіта в КНУ ім.Т Шевченка , спеціальність «Психологія», спеціалізація «Психологія розвитку особистості». Диплом  М19 № 078612 КНУ від 03.07.2019 р.

4) Український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси ДЕРЖКОМТЕЛЕРАДІО України. Курс навчання «Основи гендерної політики» Сертифікат ПК № 16292565/000218-19 від 12.04.2019р.

5) Science and Research Institute of Social and Economic Development Eastern European Center of the  Fundamental Researchers, Czech Repablic , Prague ,Ostrava, Brno взяла участь в тренінговій програмі науковців та викладачів Czech Repablic,   «Innovative methods in teaching discipline “Producing”». Certificate № 2145 of Advanced Training the 3rd November 2018

6) Science and Research Institute of Social and Economic Development Eastern European Center of the  Fundamental Researchers, Czech Repablic , Prague, Учасник V Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток : теорія, мотодологія, управління» Сертифікат від 28.11.2018 р. Доповідь «Інноваційні підходи в продюсуванні та підготовці Топ-менеджерів» .

7) Has attended a General  English Course at Upper-Intermediate level . Certificate   English Language Shool “Speak Well”, august 2017.

 

 

 

Майстер-клас на тему "Базові реанімаційні заходи у дорослих" для студентів-медиків і всіх охочих
Освітня діяльність Міжнародного європейського університету здійснюється з урахуванням освітніх стандартів ЄС
Відбувся відкритий онлайн-урок «Кібербезпека в особистому Internet-просторі»
Новий футбольний сезон розпочався з перемогою ?
Завідувач Навчально-наукової бібліотеки МЄУ провела тренінг для викладачів на тему «Покращення якості навчання онлайн»
Тренінги по побудові особистого бренду з початку пандемії стали найпопулярнішою темою у всьому світі
В Україні розпочався Місяць кібербезпеки
Celebrity Awards  – це незалежна всеукраїнська премія, що охоплює успішних людей та є першою сходинкою у формуванні великої Міжнародної премії
Контакти
Приймальна комісія

+38 044 338 00 43
+38 093 338 00 43
+38 063 169 98 67
Європейська Школа Бізнесу

+38 044 338-00-41
Наша адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187