+38 044 338 00 43
До сайту університету

Ua

+
Графік проведення консультацій викладачами "Кафедри менеджменту та економіки"
+
Графік чергувань викладачачів "Кафедри менеджменту та економіки"
+
Графік проведення консультацій викладачами "Кафедри суспільних наук та мовної підготовки"
+
Графік чергувань викладачачів "Кафедри суспільних наук та мовної підготовки"

Робоча програма навчальної дисципліни - Академічна доброчестність та основи наукових досліджень

Робоча програма навчальної дисципліни - Бізнес-аналітика

Робоча програма навчальної дисципліни - Бізнес-комунікації

Робоча програма навчальної дисципліни - Діловодство

Робоча програма навчальної дисципліни - Документознавство

Робоча програма навчальної дисципліни - Економіка праці та соціально-трудові відносини

Робоча програма навчальної дисципліни - Економічна теорія

Робоча програма навчальної дисципліни - Економічне планування та прогназування

Робоча програма навчальної дисципліни - Європейська інтеграція

Робоча програма навчальної дисципліни - Європейський транснаціональний простір

Робоча програма навчальної дисципліни - Зовнішня політика держави

Робоча програма навчальної дисципліни - Історія економічних вчень та менеджменту

Робоча програма навчальної дисципліни - Кон'юнктура товарних ринків

Робоча програма навчальної дисципліни - Маркетинг і реклама

Робоча програма навчальної дисципліни - Мотиваційний менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - Нормування праці

Робоча програма навчальної дисципліни - Облік і оподаткування

Робоча програма навчальної дисципліни - Підприємницьке право

Робоча програма навчальної дисципліни - Соціальна економіка і політика

Робоча програма навчальної дисципліни - Статистика

Робоча програма навчальної дисципліни - Трудове право

Робоча програма навчальної дисципліни - Фінанси, гроші та кредит

Робоча програма навчальної дисципліни - Адміністративний менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - Аналіз господарської діяльності підприємства

Робоча програма навчальної дисципліни - Антикризовый менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - Бізнес-коучинг

Робоча програма навчальної дисципліни - Бізнес-нетворкінг

Робоча програма навчальної дисципліни - Біржова діяльність

Робоча програма навчальної дисципліни - Глобална та національна безпека

Робоча програма навчальної дисципліни - Глобальна економіка

Робоча програма навчальної дисципліни - Електронна комерція

Робоча програма навчальної дисципліни - Іміджевий менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - ІТ в управлінні підприємством

Робоча програма навчальної дисципліни - Контролінг

Робоча програма навчальної дисципліни - Методологія і організація наукових досліджень

Робоча програма навчальної дисципліни - Митна справа

Робоча програма навчальної дисципліни - Міжнародна економіка

Робоча програма навчальної дисципліни - Міжнародна стандартизація та сертифікація

Робоча програма навчальної дисципліни - Міжнародні стандарти соціальної відповідальності

Робоча програма навчальної дисципліни - Організація зовнішньої торгівлі

Робоча програма навчальної дисципліни - Організація піприємницької діяльності

Робоча програма навчальної дисципліни - Публічне управління та адміністрування

Робоча програма навчальної дисципліни - Самоменеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - Стратегічний менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - Технологія управління діяльністю підприємства

Робоча програма навчальної дисципліни - Транснаціональне бізнес-право

Робоча програма навчальної дисципліни - Виробнича практика (перший бакалаврський рівень)

Робоча програма навчальної дисципліни - Виробнича практика (другий магістерський рівень)

Робоча програма навчальної дисципліни - Вступ до спеціальності

Робоча програма навчальної дисципліни - Економічний Аналіз

Робоча програма навчальної дисципліни - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Робоча програма навчальної дисципліни - Логістика

Робоча програма навчальної дисципліни - Міжнародні економічні відносини

Робоча програма навчальної дисципліни - Навчальна практика

Робоча програма навчальної дисципліни - Ознайомча практика «Вступ до фаху»

Робоча програма навчальної дисципліни - Комерційна діяльність

Робоча програма навчальної дисципліни - Менеджмент соціальної сфери

Робоча програма навчальної дисципліни - Менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - Методи прийняття управлінських рішень

Робоча програма навчальної дисципліни - Ризик-менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - Суспільні комунікації

Робоча програма навчальної дисципліни - Теорія організації

Робоча програма навчальної дисципліни - Технологічна практика

Робоча програма навчальної дисципліни - Управління персоналом

Робоча програма навчальної дисципліни - Управління якістю

Робоча програма навчальної дисципліни - Операційний менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - Тайм-менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - Психологія управління

Робоча програма навчальної дисципліни - Професійна етика управителя

Робоча програма навчальної дисципліни - Організаційна поведінка

Робоча програма навчальної дисципліни - Оптимізаційні методи і моделі

Робоча програма навчальної дисципліни - Національна та регіональна економіка

Робоча програма навчальної дисципліни - Муніципальний менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - Креативний менеджмент (Сreative management)

Робоча програма навчальної дисципліни - Конфліктологія

Робоча програма навчальної дисципліни - Кібербезпека

Робоча програма навчальної дисципліни - Імідж лідера, гендерні особливості

Робоча програма навчальної дисципліни - Економічна безпека підприємства

Робоча програма навчальної дисципліни - Державне та регіональне управління

Робоча програма навчальної дисципліни - Адміністративне право

Робоча програма навчальної дисципліни - Бенчмаркіінг

Робоча програма навчальної дисципліни - Екологічний менеджмент (Eco-management)

Робоча програма навчальної дисципліни - Економіка зарубіжних країн

Робоча програма навчальної дисципліни - Корпоративна соціальна відповідальність

Робоча програма навчальної дисципліни - Менеджмент страхової діяльності

Робоча програма навчальної дисципліни - Моделювання бізнес-процесів

Робоча програма навчальної дисципліни - Моделювання економічних систем

Робоча програма навчальної дисципліни - Оптимізація операцій в менеджменті

Робоча програма навчальної дисципліни - Організація праці менеджера

Робоча програма навчальної дисципліни - Стартап-менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - Теорія лідерства

Робоча програма навчальної дисципліни - Транскордонний бізнес

Робоча програма навчальної дисципліни - Управління проектами

Робоча програма навчальної дисципліни - Управління професійним розвитком

Робоча програма навчальної дисципліни - Управління сталим розвитком (Sustainable management)

Робоча програма навчальної дисципліни - Фандрейзінг та краудфандінг

Робоча програма навчальної дисципліни - Риторика менеджера

Робоча програма навчальної дисципліни - Вища та прикладна математика

Робоча програма навчальної дисципліни - Інформаційні системи та технології

Робоча програма навчальної дисципліни - Порівняльне правознавство

Робоча програма навчальної дисципліни - Соціологія та психологія

Робоча програма навчальної дисципліни - Українська мова як іноземна

Робоча програма навчальної дисципліни - Філософія, етика, та естетика

Робоча програма навчальної дисципліни - Історія української культури

Working program of the academic discipline - Foreign language (professional)

Робоча програма навчальної дисципліни - Українська мова за професійним спрямуванням

Робоча програма навчальної дисципілни - Історія України

Робоча програма навчальної дисципілни - Правознавство

Робоча програма навчальної дисципліни - ОКЗ 5 латинська мова та медична термінологія

Робоча програма навчальної дисципліни - Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист

Робоча програма навчальної дисципліни - Переддипломна практика

Робоча програма навчальної дисципліни - Етика та психологія ділових відносин

Робоча програма навчальної дисципліни - Міжнародний інвестиційний менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - Міжнародний інноваційний менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - Міжнародний маркетинг

Робоча програма навчальної дисципліни - Міжнародний менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - Управління бізнесом в умовах трансформацій і змін

Робоча програма навчальної дисципліни - Фінансовий менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни - Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Робоча програма навчальної дисципліни - Порівняльне правознавство

Робоча програма навчальної дисципліни - Правознавство

Робоча програма навчальної дисципліни - Соціологія та психологія

Робоча програма навчальної дисципліни - Українська мова (за професійним спрямуванням)

Робоча програма навчальної дисципліни - Філософія, етика та естетика

Методичні рекомендації до самостійногї роботи студентів з дисципліни - Латинська мова та медична термінологія

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни - Історія України

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни - Українська мова за професійним спрямуванням

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни - Українська мова як іноземна

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни - Історія України

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни - Історія української культури

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни - Соціологія і психологія

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни - Філософія, етика та естетика

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Теорія організації» для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент» для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Управління бізнесом в умовах трансформацій і змін» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для студентів усіх форм навчання

English training (proffesional) - Тренінг з англійської мови професійного спрямування

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних магістрерських робіт

Syllabus - Philosophy, ethics and aesthetics

Syllabus - Sociology and Psychology

Syllbaus - Ukrainian language

Syllabus - History of Ukraine

Syllabus - History of Ukrainian culture

Syllabus - Латинська мова та медична термінологія

Syllabus - Соціологія і психологія

Syllabus - Філософія, етика та естетика

Syllabus - Українська мова за професійним спрямуванням

Syllabus - Бізнес-комунікації

Syllabus - Економіка праці та соціально-трудові відносини

Syllabus - Історія економічних вчень та менеджменту

Syllabus - Менеджмент

Syllabus - Маркетинг і реклама

Syllabus - Вступ до спеціальності

Syllabus - Академічна доброчесність та основи наукових досліджень

Syllabus - Облік і оподаткування

Syllabus - Контролінг

Syllabus - Діловодство

Syllabus - Документознавство

Syllabus - Економічна теорія

Syllabus - Економічний аналіз

Syllabus - Фінанси, гроші та кредит

Syllabus - Міжнародні економічні відносини

Syllabus - Логістика

Syllabus - Організація підприємницької діяльності

Syllabus - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Syllabus - Статистика

Syllabus - Технології управління діяльністю підприємства

Syllabus - Теорія організації

Syllabus - Аналіз господарської діяльності підприємства

Syllabus - Бенчмаркінг

Syllabus - Бізнес-аналітика

Syllabus - Комерційня діяльність

Syllabus - Корпоративна соціальна відповідальність

Syllabus - Митна справа

Syllabus - Кібербезпека

Syllabus - Електронна комерція

Syllabus - Економічне планування та прогнозування

Syllabus - Економічна безпека підприємства

Syllabus - Європейська інтеграція

Syllabus - Європейський транснаціональний простір

Syllabus - Фандрейзінг та краудфандінг

Syllabus - Глобальна та національна безпека

Syllabus - Управління професійним розвитком

Syllabus - Методи прийняття управлінських рішень

Syllabus - Мотиваційний менеджмент

Syllabus - Нормування праці

Syllabus - Операційний менеджмент

Syllabus - Організаційна поведінка

Syllabus - Організація праці менеджера

Syllabus - Зовнішня політика держави

Syllabus - Професійна етика управителя

Syllabus - Управління проектами

Syllabus - Публічне управління та адміністрування

Syllabus - Самоменеджмент

Syllabus - Соціальна економіка і політика

Syllabus - Управління персоналом

Syllabus - Біржова діяльність

Syllabus - Тайм-менеджмент

Syllabus - Моделювання бізнес-процесів

Syllabus - Конфліктологія

Syllabus - Кон'юктура товарних ринків

Syllabus - Державне та регіональне управління

Syllabus - Креативний менеджмент

Syllabus - Екологічний менеджмент

Syllabus - Економіка зарубіжних країн

Syllabus - Організація зовнішньої торговлі

Syllabus - Імідж лідера. Гендерні особливості

Syllabus - Міжнародна стандартизація та сертифікація

Syllabus - Теорія лідерства

Syllabus - Моделювання економічних систем

Syllabus - Муніципальний менеджмент

Syllabus - Нацональна та регіональна економіка

Syllabus - Оптимізація операцій в менеджменті

Syllabus - Оптимізаційні методи і моделі

Syllabus - Психологія управління

Syllabus - Суспільні коммунікації

Syllabus - Управління якістю

Syllabus - Риторика менеджера

Syllabus - Ризик-менеджмент

Syllabus - Менеджмент соціальної сфери

Syllabus - Стартап-менеджмент

Syllabus - Менеджмент страхової діяльності

Syllabus - Транскордонний бізнес

Syllabus - Управління сталим розвитком

Контакти
Приймальна комісія

+38 044 338 00 43
+ 38 068 338 00 43
+38 093 338 00 43
Європейська Школа Бізнесу

+38 044 338-00-41
Наша адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187