+38 044 338 00 43
До сайту університету

Кафедра суспільних наук та мовної підготовки

ПІБ: Покатілова Олена Олександрівна

Посада: завідувач кафедри суспільних наук та мовної підготовки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

ПІБ: Печенізька (Губарєва) Світлана Сергіївна

Посада: доцент кафедри суспільних наук та мовної підготовки, доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

ПІБ: Мозговий Іван Павлович

Посада: професор кафедри суспільних наук та мовної підготовки

Науковий ступінь: Доктор філософських наук

ПІБ: Крупник Любов Орестівна

Посада: доцент кафедри суспільних наук та мовної підготовки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

ПІБ: Крижановська Ольга Олександрівна

Посада: доцент кафедри суспільних наук та мовної підготовки

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, доцент

ПІБ: Височанська Тетяна Миколаївна

Посада: Старший викладач кафедри суспільних наук та мовної підготовки

ПІБ: Давиденко Наталія Вікторівна

Посада: викладач кафедри суспільних наук та мовної підготовки

ПІБ: Бондаренко Юлія Сергіївна

Посада: викладач кафедри суспільних наук та мовної підготовки

ПІБ: Брагінець Катерина Вікторівна

Посада: лаборант кафедри суспільних наук та мовної підготовки

Кафедра суспільних наук та мовної підготовки є гармонійною частиною Міжнародного Європейського Університету, метою якого є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців для наукових та освітніх установ, органів державної влади та управління, підприємств усіх форм власності за всіма рівнями вищої освіти, в усіх сферах освіти, затвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей.

Кафедра суспільних наук та мовної підготовки забезпечує викладання філософії, історії медицини, історії України та української культури, латинської, англійської і української мов, та фізичного виховання. Метою вивчання філософії є оволодіння світоглядною культурою і пізнавальною та методологічною функціями філософії, формування відповідального світогляду і оволодіння компетенцією морального судження, що забезпечує професійну і суспільну зрілість. Метою вивчання історії медицини є засвоєння історичного досвіду медичної теорії і практики та драматичного досвіду медичної професії. Метою вивчання історії України та української культури є формування освіченої, культурної, людяної і морально зрілої гармонійної особистості і розвиток професійної і суспільної зрілості. Метою вивчення англійської мови є формування лексичної, граматичної, комунікативної компетенції студентів, освоєння компетенції професійного спілкування і відкриття мовного доступу до знань світової наукової і загальнолюдської культури. Метою вивчення латинської мови є формування лексичної, граматичної, комунікативної компетенції студентів-медиків для ефективного засвоєння медичних знань і оволодіння історично уречевленою міжнародною професійною мовою медицини. Метою вивчення української мови іноземними студентами є формування лексичної, граматичної, комунікативної компетенції для успішного навчання в Україні і мовний доступ до україномовної культури. Фізичне виховання є педагогічним процесом, який спрямовано на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво-важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної професійної діяльності, збереження і зміцнення здоров’я, оптимізацію і підвищення фізичного та психофізіологічного стану студентів в процесі професійної підготовки, сприяє формуванню у студентів здоров’язберігаючої компетенції, розуміння необхідності постійно фізично вдосконалюватися, вивчати особливості свого організму, засвоювати цінності фізичної культури.

Кафедра суспільних наук та мовної підготовки втілює найкращі світові науково-методологічні і педагогічні стандарти академічного суспільства і постійно розвивається спільно з міжнародним науково-педагогічним процесом.

Контакти
Приймальна комісія

+38 044 338 00 43
+38 093 338 00 43
+38 063 169 98 67
Європейська Школа Бізнесу

+38 044 338-00-41
Наша адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187