+38 068 300 30 40
До сайту університету

Кафедра суспільних наук та мовної підготовки

Покатілова Олена Олександрівна

Завідувач кафедри суспільних наук та мовної підготовки

кандидат педагогічних наук

Мозговий Іван Павлович

Професор кафедри суспільних наук та мовної підготовки

Доктор філософських наук

Булдакова Олена Вікторівна

Доцент кафедри суспільних наук та мовної підготовки

Кандидат історичних наук

Кириченко Лілія Георгіївна

Доцент кафедри суспільних наук та мовної підготовки

Кандидат педагогічних наук

Ханикіна Наталія Валентинівна

Доцент кафедри суспільних наук та мовної підготовки

Кандидат філологічних наук

Бондаренко Юлія Сергіївна

Викладач кафедри суспільних наук та мовної підготовки

Височанська Тетяна Миколаївна

Старший викладач кафедри суспільних наук та мовної підготовки

Філімонова Юлія Євгеніївна

Старший викладач кафедри суспільних наук та мовної підготовки, доцент

Печенізька (Губарєва) Світлана Сергіївна

Доцент кафедри суспільних наук та мовної підготовки, доцент

Кандидат філологічних наук

Брагінець Катерина Вікторівна

Лаборант кафедри суспільних наук та мовної підготовки

Кафедра суспільних наук та мовної підготовки є гармонійною частиною Міжнародного Європейського Університету, метою якого є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців для наукових та освітніх установ, органів державної влади та управління, підприємств усіх форм власності за всіма рівнями вищої освіти, в усіх сферах освіти, затвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей.

Кафедра суспільних наук та мовної підготовки забезпечує викладання філософії, історії медицини, історії України та української культури, латинської, англійської і української мов, та фізичного виховання. Метою вивчання філософії є оволодіння світоглядною культурою і пізнавальною та методологічною функціями філософії, формування відповідального світогляду і оволодіння компетенцією морального судження, що забезпечує професійну і суспільну зрілість. Метою вивчання історії медицини є засвоєння історичного досвіду медичної теорії і практики та драматичного досвіду медичної професії. Метою вивчання історії України та української культури є формування освіченої, культурної, людяної і морально зрілої гармонійної особистості і розвиток професійної і суспільної зрілості. Метою вивчення англійської мови є формування лексичної, граматичної, комунікативної компетенції студентів, освоєння компетенції професійного спілкування і відкриття мовного доступу до знань світової наукової і загальнолюдської культури. Метою вивчення латинської мови є формування лексичної, граматичної, комунікативної компетенції студентів-медиків для ефективного засвоєння медичних знань і оволодіння історично уречевленою міжнародною професійною мовою медицини. Метою вивчення української мови іноземними студентами є формування лексичної, граматичної, комунікативної компетенції для успішного навчання в Україні і мовний доступ до україномовної культури. Фізичне виховання є педагогічним процесом, який спрямовано на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво-важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної професійної діяльності, збереження і зміцнення здоров’я, оптимізацію і підвищення фізичного та психофізіологічного стану студентів в процесі професійної підготовки, сприяє формуванню у студентів здоров’язберігаючої компетенції, розуміння необхідності постійно фізично вдосконалюватися, вивчати особливості свого організму, засвоювати цінності фізичної культури.

Кафедра суспільних наук та мовної підготовки втілює найкращі світові науково-методологічні і педагогічні стандарти академічного суспільства і постійно розвивається спільно з міжнародним науково-педагогічним процесом.

Контакти
Приймальна комісія

+38 068 300 30 40
+38 063 169 98 67
Європейська Школа Бізнесу

+38 063 169 98 67
+38 050 690 60 60
Наша адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187