+38 068 300 30 40
До сайту університету

Кафедра туризму та соціально - гуманітарних наук

ПРО
КАФЕДРУ

Дудка Тетяна Юріївна

Завідувач кафедри туризму та освітнього менеджменту

Доктор педагогічних наук

Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна

Професор кафедри туризму та освітнього менеджменту

Кандидат педагогічних наук, доцент

Башинська Марина Ігорівна

Доцент кафедри туризму та освітнього менеджменту

кандидат економічних наук

Соломчак Христина Орестівна

Доктор філософії

Януш Олег Богданович

Доцент кафедри туризму та соціально - гуманітарних наук

Булдакова Олена Вікторівна

Доцент кафедри туризму та соціально - гуманітарних наук

Ханикіна Наталя Валентинівна

Доцент кафедри туризму та соціально - гуманітарних наук

Торбенко Ірина Олексіївна

Доцент кафедри туризму та соціально - гуманітарних наук

Височанська Тетяна Миколаївна

Старший викладач кафедри туризму та соціально - гуманітарних наук

Гребенюк Вячеслав Олексійович

Викладач кафедри туризму та соціально - гуманітарних наук

Чернов Олександр Валерійович

Викладач кафедри туризму та соціально - гуманітарних наук

Кафедра туризму та освітнього менеджменту – це навчально-науковий підрозділ Європейської школи бізнесу.

Загальна інформація

У 2021 р. в Міжнародному Європейському університеті було створено кафедру туризму та освітнього менеджменту. З часу заснування до сьогодні кафедру очолює фахівець у галузі туризму, доктор педагогічних наук, професор Т.Ю. Дудка.

Історія кафедри

Відкриття нової кафедри у складі Європейської бізнес школи відзначене насиченими подіями в історії розвитку Міжнародного європейського університету. У процесі розбудови молодого і амбітного закладу вищої освіти, позначеної створенням  і частковим об’єднанням окремих структурних підрозділів, зародилася ідея відкриття кафедри туризму та освітнього менеджменту, яку очолила одна з наймолодших докторів наук в Україні за профільною спеціальністю – Тетяна Юріївна Дудка.

До складу новоствореної кафедри увійшла компетентна команда науково-педагогічних працівників з колосальним досвідом роботи у закладах вищої освіти та на керівних посадах у галузевих органах державного управління. Діючий професорсько-викладацький склад кафедри є авторами понад трьохсот науково-методичних праць (у тому числі підручників, посібників, монографій, наукометричних статей та іноземних публікацій).

   На початковому етапі свого функціонування новостворена кафедра розробила авторські курси,  передбачаючі поглиблене вивчення дисциплін туристичного профілю. Урахування потреб розвитку туризму у регіонах України, позначилося на назві кафедри та змістовому наповненні освітньої програми. До складу останньої увійшли освітні компоненти, орієнтовані на підготовку висококваліфікованих фахівців, готових до успішного здійснення професійної діяльності у сфері рекреації та туризму, управління туристичними проектами загальнодержавного та міжнародного рівнів.

Наукова діяльність кафедри       

Загальнокафедральна наукова тема «Когнітивні та прикладні засади підготовки майбутніх туризмологів до реалізації бізнес проєктів». Наукові дослідження професорсько-викладацького складу кафедри торкаються актуальних проблем розвитку внутрішнього та міжнародного туризму, управління та стратегічного планування розвитку туристично-рекреаційного потенціалу українських регіонів, підготовки майбутніх туризмологів до реалізації прикладних функцій на місцях.

Значна увага колективу кафедри приділяється студентській науковій роботі. За ініціативи завідувача кафедри Т.Ю. Дудки та професора Л.В. Алексєєнко-Лемовської засновано періодичний електронний науковий журнал «Науково-студентський дискурс» з метою підтримання тенденції розвитку напрямку студентської науки в університеті
https://ieu.edu.ua/nauka/naukove-tovarystvo/naukovo-students-kij-diskurs/naukovo-students-kij-diskurs-ukrajins-ka-mova .

   Професорський склад кафедри на чолі із завідувачем щорічно долучаються до складу оргкомітетів науково-практичних конференцій міжнародного рівня (зокрема, «Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки», «Міждисциплінарний дискурс: теорія, практика, досвід», «Сучасна освіти і наука: проблеми, перспективи, інновації», «Освіта та наука: пам’ятаючи про минуле, творимо майбутнє», «Освіта, виховання та навчання: вітчизняний та міжнародний досвід»).

 

Міжнародна діяльність кафедри  

Кафедра туризму та освітнього менеджменту тісно співпрацює із профільними кафедрами  цілого ряду іноземних університетів, зокрема: Центральним університетом Марти Абреу у Лас-Вілласі на Кубі (Marta Abreu Central University in Las Villas, Cuba), Коледжом святого Хреста у США (Holy Cross college at Notre Dame, Indiana, USA),  Університетом Хучжоу у Китаї (Huzhou University, China), Університетом Ле-Мана у Франції (Le Mans Université, France), Білоруським державним педагогічним університетом імені Максима Танка (Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка).

ВІДЕО
ФОТО

10 причин чому варто обрати ТУРИЗМ в МЄУ


Міждисциплінарний характер програми, розкриваючої сучасні тенденції розвитку туристичного бізнесу

Практико-орієнтоване навчання на базі кращих туристичних компаній

Проходження виїзної практики у кращих туристичних компаніях закордоном

Можливість вдосконалення іноземної мови до рівня В2

Міжнародний досвід викладачів

Викладання профільних курсів англійською мовою

Міжнародна програма «Подвійного диплому»

Сучасні методи та засоби навчання (ноутбуки Apple, Google Jamboards, VR-glasses)

Діючі міжнародні програми студентських обмінів

Підтримка студентських ініціатив

• продовжити навчання на магістерських програмах та набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти як у МЄУ, так і провідних університетах світу;

• працевлаштування в компаніях-партнерах Університету з перспективою швидкого кар’єрного росту;

• започаткувати власний туристичний проєкт за менторської підтримки викладацького складу Європейської бізнес школи.

• туристичних компаніях на посадах менеджера з туризму, заступника директора турагенства

• готельно-ресторанних комплексах на посадах менеджера з гостинності, заступника директора готелю, менеджера ресторану

• міжнародних та громадських організаціях менеджерами проектів туристичного та екскурсійного спрямування

Форма навчання – денна, заочна. Тривалість навчання – 3 роки і 10 місяців

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати сертифікати НМТ з 

•Української мови;
•Математики;
•Історії України. 

Для конкурсного відбору на перший курс приймальна комісія приймає також сертифікати ЗНО за 2019, 2020 та 2021 роки.

 

Більше інформації про вступ 2022 →  

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ТУРИЗМ»
БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНАЯ
Ліцензовано
Основна інформація
Обсяг програми та термін навчання
240 кредитiв ЄКТС, 3 роки 10 мiсяцiв.

Ступінь вищої освіти
перший (бакалаврський) pівень.

Мови навчання та викладання
Англійська, українська

Вартість навчання
24 900 грн (денна форма навчання) / 15 500 (заочна форма навчання)

Вступний період
Початок: 29.07.2022 р.
Початок: 23.08.2022 р.

Ліцензована
Орієнтація освітньої програми
Освітньо-професійна програма бакалавра орієнтована на здобуття ґрунтовних теоретичних знань та формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері рекреації та туризму

Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців з: ґрунтовними теоретичними знаннями; володінням англійською мовою за професійним спрямуванням; загальними та фаховими компетентностями, необхідними для успішного здійснення професійної діяльності у сфері рекреації та туризму; широким доступом до працевлаштування та чітким розумінням закономірностей суспільно-політичного та економічного розвитку України у світовому співтоваристві, що усвідомлюють свою роль у цьому процесі та готові до виконання професійних обов’язків у державних структурах та на підприємствах різних рівнів, форм та видів власності.

Основний фокус освітньої програми
Підготовка бакалаврів з туризму фокусується на поєднанні суспільствознавчої, мовно-комунікативної, інформаційно-технологічної, краєзнавчо-рекреаційної, соціально-педагогічної та економічної компонент.

Особливості програми

Зміст програми передбачає: набуття здобувачем теоретичних знань, практичних  умінь й навичок та відповідних компетентностей (загальних та фахових); оволодінням англійською мовою за професійним спрямуванням (англійська рівня В1), достатніх для успішного здійснення професійної діяльності у сфері рекреації та туризму

Керівник освітньої програми:
Соломчак Христина Орестівна
доцент кафедри туризму та освітнього менеджменту
Редактори освітньої програми:
Дудка Тетяна Юріївна
завідувач кафедри туризму та освітнього менеджменту
Власенко Олена Олександрівна
директор ННІ «Європейська школа бізнесу»
Марченко Світлана Миколаївна
завідувач кафедри маркетингу і рекламного бізнесу

Програмні компетентності

Переглянути

Зміст програми

Переглянути

Програмні результати навчання

Переглянути

Контакти
Приймальна комісія

+38 068 300 30 40
+38 063 169 98 67
Європейська Школа Бізнесу

+38 063 169 98 67
+38 050 690 60 60
Наша адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187