+38 068 300 30 40
До сайту університету

Кафедра менеджменту та економіки

Ремига Юлія Сергіївна

Завідувач кафедри менеджменту та економіки

кандидат економічних наук, доцент

Банар Оксана Василівна

Професор кафедри менеджменту та економіки

доктор економічних наук, професор

Зайцев Юрій Кузьмич

Професор кафедри менеджменту та економіки

доктор економічних наук, професор

Бойко Олена Володимирівна

Професор кафедри менеджменту та економіки

доктор економічних наук, доцент

Москаленко Олександра Миколаївна

Професор кафедри менеджменту та економіки

доктор економічних наук, професор

Гуцалюк Олексій Миколайович

Професор кафедри менеджменту та економіки

доктор економічних наук, доцент

Власенко Олена Олександрівна

Доцент кафедри менеджменту та економіки

кандидат економічних наук, доцент

Тонюк Марина Олександрівна

Доцент кафедри менеджменту та економіки

кандидат економічних наук, доцент

Кузьменко Ольга Андріївна

Доцент кафедри менеджменту та економіки

кандидат економічних наук, доцент

Наволокіна Алла Сергіївна

Доцент кафедри менеджменту та економіки

кандидат економічних наук, доцент

Ліснічук Оксана Андріївна

Доцент кафедри менеджменту та економіки

кандидат економічних наук, доцент

Приймак Наталія Володимирівна

Старший викладач кафедри менеджменту та економіки

кандидат економічних наук

Москаєва Ольга Олександрівна

Викладач кафедри менеджменту та економіки

Колектив кафедри менеджменту та економіки навчально-наукового інституту «Європейська школа бізнесу» Міжнародного європейського університету радий вітати Вас на сторінках нашого сайту!

Висококваліфікований викладацький склад кафедри, наявність сучасних навчальних аудиторій, можливість залучення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень, що виконуються на кафедрі, розвиток студентського самоврядування - все це дозволяє нам створити всі умови для цікавого і змістовного навчання та відпочинку наших студентів, оптимального розвитку їх творчих здібностей.

Наша основна мета – сформувати у наших студентів інноваційне бачення сучасного менеджера, здатного до розвитку та вміння використовувати в умовах жорсткої конкуренції людські ресурси.

Кафедра менеджменту та економіки здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент» за двома освітньо-професійними програмами: «Менеджмент» (перший (бакалаврський) рівень), «Менеджмент і бізнес-адміністрування» (другий (магістерський) рівень). Здобувачі вищої освіти мають змогу навчатися в англомовних групах з повним вивченням усіх навчальних дисциплін англійською мовою.

Кафедра бере активну участь у міжнародних освітніх та наукових проектах, грантових програмах. Тому ми гарантуємо:

  • використання сучасних інноваційних технологій і форм навчання (workshop, ділові ігри, case-study тощо);
  • використання у освітньому процесі семінарів-дискусій, презентацій-обговорень, майстер-класів за участю міжнародних компаній та організацій, які працюють в Україні та закордоном;
  • професійний підхід до навчання із урахуванням освітніх стандартів ЄС;
  • пропагування проблемно-орієнтованого навчання та навчання через практичну підготовку за рахунок студентоцентрованого підходу;
  • участь у наукових дослідженнях з апробацією результатів на міжнародних наукових конференціях та публікаціях в провідних наукових виданнях;
  • участь у формуванні у студентів креативної, цілеспрямованої та активної особистості у просторі, вільному від гендерної дискримінації;
  • стажування та працевлаштування в провідних вітчизняних та міжнародних компаніях, корпораціях, органах державного управління.

Менеджмент – це шлях до успішного та перспективного життя!

НАШ ДИПЛОМ – ЗАПОРУКА ВАШОГО УСПІХУ!

Добра і щастя вам, творчих злетів і перемог!

Контакти
Приймальна комісія

+38 068 300 30 40
+38 063 169 98 67
Європейська Школа Бізнесу

+38 063 169 98 67
+38 050 690 60 60
Наша адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187